İnsan Kaynakları Politikası

“En önemli şirket  değeri çalışanlarımızdır” mottosu üzerine kurulu insan kaynakları politikamız:

  • Her çalışanımızın bir yetenek olduğunu görerek potansiyelini ortaya çıkaracak süreçler olusturmak.
  • Sürekli eğitim ve gelişim felsefesi ile çalışanlarımızı desteklemek.
  • Topluma ve etik değerlere önem veren bir çalışan profiline sahip olmak.
  • Tüm süreçlerimizde ayrımcılık karşıtı ve fırsat eşitliği felsefesini ön planda tutmak.

Seçme ve Yerleştirme

KOROZO’da işe alım sürecinin temel felsefesini “doğru işe, doğru insan” seçimi oluşturmaktadır. Adaylar, KOROZO internet sitesi üzerinden başvuru yapabilmektedir. KOROZO'ya yapılan her türlü başvuru, işin gerektirdiği yetkinlik, nitelik ve yetenekler doğrultusunda gizlilik içinde değerlendirilir.

Adayların seçiminde iyi bir eğitime ve yüksek niteliklere sahip, inisiyatif kullanabilen, yaratıcı ve şirket kültürüne kolayca adapte olacak kişiler tercih edilmektedir. Seçim sürecinde adaylara fırsat eşitliği prensibini temel alan çeşitli mülakatlar ve testler uygulanmaktadır.

Eğitim

Korozo’da eğitim faaliyetlerinin temel hedefi; hijyen, çevre, sağlık ve iş güvenliği konusunda kalite güvencesi rehberliğinde bilinçli bir şirket kültürü kurmak ve her çalışanın bu kültürün bir parçası olmasını sağlamaktır.

Sektördeki liderliğimizi, nitelikli çalışanlarımızın kişisel gelişimi ve motivasyonuyla sürdürebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle kurulduğumuz ilk günden bugüne şirketimize değer katacağına inandığımız insan kaynaklarına yatırım yapmayı sürdürüyoruz.

Başarımızın en önemli sırrını sahip olduğumuz şirket kültürü oluşturuyor. Dinamik bir yapıya sahibiz ve işe yeni başlayan çalışanlarımız yaygın oryantasyon programlarımız sayesinde kolayca adapte olup, uyum sağlayabiliyor. Yalın ve yatay organizasyon yapımızla tüm çalışanlarımızı destekliyor, onları teşvik edip sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Staj

Korozo olarak her yıl lise ve üniversite öğrencilerine staj fırsatları sunuyoruz. Şahsen başvuruları, mülakat süreci sonrası değerlendirerek staj yapma imkanı sağlıyoruz.

KOROZO Öneri Sistemi

KOROZO Öneri Sistemi (KOGES) ile çalışanlarımızı bir görevi yerine getirmenin daha iyi veya verimli yolunu önererek yönetim süreçlerine katılmaya ve mevcut süreçleri iyileştirmeye teşvik ediyoruz.

Tüm önerileri değerlendiren KOGES jürisi, en iyi fikirleri ödüllendirerek çalışanları motive etmeye de yardımcı oluyor. Öneriler, finansal getirilerin iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin arttırılmasının yanı sıra özel teşvik ödülleri kategorilerinde değerlendirilerek ödüller ortak çabanın karşılığı olarak bir takımın tamamına sunuluyor. Bu önerilerin mümkün olan her noktada operasyonel bağlamda hayata geçirilebilmesi için çalışanlar ve ilgili departmanlarla birlikte çalışıyoruz.